البرز موزیک

دانلود کتاب الماس هستی

۱ فروردین ۱۳۹۷


کتاب الماس هستی به قلم مهدی خدامیان آرانی به تحریر در آمده است.


نگاهى به من کردى و گفتى: «براى جوانان بنویس! قلم در دست بگیر و براى آنان از عشق آسمانى بگو! از على و فاطمه (ع) براى آنان سخن بگو».


نمى‌دانم چه شد که سخن تو به دلم نشست، فهمیدم که تو مى‌خواهى کارى بزرگ انجام بدهى و هدفى مقدّس دارى و مى‌خواهى همه با على و فاطمه (ع) بیشتر آشنا شوند.


ماه ذى الحجّه، ماه امامت است، از روز ۹ تا روز ۲۵ این ماه، مناسبت هاى امامت و ولایت است، همه با عید غدیر که هیجدهم این ماه است، آشنا هستند، امّا خیلى‌ها از مناسبت‌هاى دیگر این ماه خبرى ندارند. تو مى‌خواستى همه را با مناسبت‌هاى این ماه آشنا کنى.


از من خواستى تا کتابى در این زمینه بنویسم و این گونه بود که من قلم در دست گرفتم، مى خواستم دوستانم را با خاندان پیامبر بیشتر آشنا کنم.

کلمات کلیدی: امامت، امام علی، اهل البیت، حضرت علی

دانلود کتاب الماس هستیاین کتاب را از طریق ایمیل به دوستان خود معرفی کرده و به آنها هدیه کنید.