البرز موزیک

دانلود کتاب دایره المعارف روابط عمومی (جلد دوم)

۱۹ مهر ۱۳۹۶

دایره المعارف روابط عمومی (جلد دوم)

در ابتدای این کتاب و در مقدمه ای که به قلم مدیر پروژه (مهدی باقریان) نوشته شده است از قول سام بلک (S.Black) یکی از بنیانگذاران حرفه روابط عمومی امروزی کشور انگلستان عنوان شده است: “حرفه روابط عمومی، هنر و علم نایل آمدن به هماهنگی با محیط از طریق درک متقابل مبتنی بر حقیقت و اطلاعات کامل می باشد.

اگر ما فرض را بر این بگذاریم که شما به عنوان یک ارتباط گر، هنر و علم نایل آمدن به هماهنگی با محیط را دارید و یا به سوی کامل شدن در این حیطه در حال حرکت هستید، قطعا برای کامل شدن اطلاعات تان در مورد این حرفه (روابط عمومی) به این کتاب نیاز دارید.

● برای آگاهی یافتن از چگونگی مطالعه این کتاب، ویکی کتابناک را ببینید.

» کتابناکهای مرتبط:
بررسی امکان همزیستی دین و مدرنیته
انسان و سوسیالیسم در کوبا
آینده پژوهی ایران ۱۳۹۵

نسخه ها

حجم: ۱۰ مگابایت

دریافت ها: ۴۴۱۳

تعداد صفحات: ۵۵۲