البرز موزیک

دانلود کتاب در میان رودخانه

۱۲ تیر ۱۳۹۶


کتاب در میان رودخانه مجموعه داستانی‌ برای نوجوانان است.


در بخشی از کتاب میخوانیم:


سارا به زحمت توانست روی پاهایش بایستد. فورا برگ‌ها را کنار زد و مرد را دید که هنوز پشت به ما داشت خودش را در آب میشست. چشم‌های سارا از وحشت بیرون زده بود. صدایش را آهسته کرده بود اما آنقدر می‌لرزید که دیگر چیزی از حرف‌هایش نمی‌فهمیدم.

بعد مرا کنار زد و از همان آب رودخانه سعی کرد بازگردد.

– باید به پلیسا بگیم.

فورا شانه‌هایش را گرفتم. سارا به آب افتاد.

– به پلیس چیکار داری. وایسا این یارو که رفت چند تا قورباغه می‌گیرم و میام.

سارا همانطور که چشم‌هایش می‌خواست از شدت ترس و سرما بیرون بزند گفت: او یارو قاتله!

کلمات کلیدی: دانلود کتاب داستان، داستان کوتاه، داستان معمایی، مجموعه داستان، مجموعه داستان در میان رودخانه، مجموعه داستان کوتاه

دانلود کتاب در میان رودخانهاین کتاب را از طریق ایمیل به دوستان خود معرفی کرده و به آنها هدیه کنید.