البرز موزیک

دانلود کتاب ریشه در خاک: گزینه اشعار فریدون مشیری

۲۴ بهمن ۱۳۹۶

آکادمی زبان صمیمی

دوره رایگان مشاوره کنکور و انگیزش تحصیلی

ریشه در خاک: گزینه اشعار فریدون مشیری
نمایش در اندازه اصلی
تو را کوچیدن از این خاک، دل بر کندن از جان است!
تو را با برگ این چمن پیوندِ پنهان است.
تو را این ابرِ ظلمت گسترِ بی رحم بی‌باران،
تو را این خشک‌سالی‌های پی در پی
تو را از نیمه ره برگشتن یاران،
تو را تزویر غمخواران، زپا افگند!

حق تکثیر: انتشارات مروارید – ۱۳۸۱ – تهران

● برای آگاهی یافتن از چگونگی مطالعه این کتاب، ویکی کتابناک را ببینید.

» کتابناکهای مرتبط:
مروارید مهر
ابر و کوچه
پیام مهر

نسخه ها

حجم: ۳ مگابایت

دریافت ها: ۲۲۳۱

تعداد صفحات: ۵۳۸