البرز موزیک

دانلود کتاب عقل و اعتقاد دینی: درآمدی بر فلسفه دین

۲۳ آبان ۱۳۹۶

عقل و اعتقاد دینی: درآمدی بر فلسفه دین
نویسنده: مایکل تاد پترسون، ویلیام هاسکر، بروس رایشنباخ، دیوید بازینجر
مترجم: احمد نراقی، ابراهیم سلطانی

این کتاب در پانزده فصل تدوین شده است. در پایان هر فصل نیز پرسش‌هایی مطرح شده تا خواننده خود را در فهم مطالب بیازماید. هر فصل نیز با یک داستان، مثل یا چیزی شبیه آن آغاز شده است. تامل در باب خداوند در جستجوی حقیقت غایی، تجربه دینی مواجهه با امر الوهی چه معنایی دارد؟، ایمان و عقل رابطه‌ی عقل و ایمان چگونه است؟، صفات خداوند، براهین خداشناسی، شناخت خداوند بدون توسل به برهان، زبان دین و… عنوان‌هایی از فصل‌های کتاب هستند.

● برای آگاهی یافتن از چگونگی مطالعه این کتاب، ویکی کتابناک را ببینید.

» کتابناکهای مرتبط:
چیستی معرفت
منتخب مقالات مراد فرهادپور
پند خردمند نیاید به کار: فیلسوف شصت ثانیه ای

نسخه ها

حجم: ۶ مگابایت

دریافت ها: ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۵۴۱