البرز موزیک

دانلود کتاب فرهنگ رنسانس در ایتالیا

۱۶ دی ۱۳۹۶

آکادمی زبان صمیمی

دوره رایگان مشاوره کنکور و انگیزش تحصیلی

فرهنگ رنسانس در ایتالیا

جنبش فرهنگي رنسانس با رجوع به يونان، انسان را در مرکز تاملات فکري و هنري خويش قرار داد و منشاء تحولي شگرف در انسان‌شناسي و فرهنگ باختر زمين شد. خواستگاه اين پويش فرهنگي نخستين بار در ايتاليا تحقق پذيرفت، و آن‌گاه بر اثر پيوند يافتن آن فرهنگ با دين مسيحي، فرهنگي نو پديد آمد که با همه پيامد‌هاي نيک و بدش از ايتاليا به سراسر باختر زمين گسترش پيدا کرد و دم زندگي همه اروپاييان تربيت يافته گرديد. بدين‌سان رنسانس را بايد جنبشي ايتاليايي دانست و از اين روست که هر کس بخواهد تاريخ ويژگي‌هاي رنسانس را بررسي کند ناچار بايد کار خود را با بررسي خصوصيات اين جنبش در ايتاليا آغاز کند. فرهنگ رنسانس در ايتاليا نوشته ياکوب بوکهارت – يکي از بزرگترين پژوهندگان تاريخ در قرن نوزدهم – با همين وجه نظر به کاوشي ژرف در تکوين رنسانس و تحليل آثار آن در ايتاليا اهتمام کرده است. کتاب بوکهارت هنوز مهمترين و معتبرترين مأخذ درباره فرهنگ رنسانس محسوب مي‌شود و براي آشنايي با يکي از ارکان بنيادين فرهنگ غرب اثري برجسته و بي‌بديل است.

● برای آگاهی یافتن از چگونگی مطالعه این کتاب، ویکی کتابناک را ببینید.

» کتابناکهای مرتبط:
گذر از عهد باستان به فئودالیسم
ترکان در گذر تاریخ
Osprey – Campaign 002 – Austerlitz 1805 – Battle of the Three Emperors

نسخه ها

حجم: ۱۲ مگابایت

دریافت ها: ۴۵۱۰

تعداد صفحات: ۵۴۲