البرز موزیک

شرح بخشهایی از نهج البلاغه-حجت الاسلام رنجبر

۸ شهریور ۱۳۹۴

پرسش و پاسخ های نهج البلاغه-حجت الاسلام رنجبر سال‌های  ۸۸ تا ۹۰  در برنامه‌ی سمت خدا

موضوعات: شرح حکمت ۱۵۸، حکمت۲۹۷، حکمت ۲۹۶، حکمت ۲۵۶، حکمت ۶۲، و…

تفسیر آیات: سوره‌ی فجر، سوره آل عمران آیات ۱۵۳-۱۴۹، – سوره اسرا آیات ۹۴ تا ۱۰۴ ، سوره اسرا آیات ۲۸ تا ۳۸، و…

سال۸۸حجم: ۱۷۲مگابایت  سال۸۹حجم: ۹۵٫۵مگابایت  سال۹۰حجم: ۱۴۵٫۵مگابایت

 

دانلود جداگانه سال ۹۳:

۹۰-۴-۳۱ (۲٫۵۶ MB)
دانلود
۹۰-۴-۲۴ (۲٫۲۱ MB)
دانلود
۹۰-۴-۱۷ (۲٫۴۲ MB)
دانلود
۹۰-۴-۱۰ (۲٫۷۵ MB)
دانلود
۹۰-۴-۳ (۲٫۷۵ MB)
دانلود
۹۰-۳-۲۷ (۲٫۵۵ MB)
دانلود

 

 

دانلود جداگانه سال ۸۹:

۸۹-۱۰-۱۲ (۳٫۸۸ MB)
دانلود
۸۹-۰۹-۲۰ (۴٫۸۶ MB)
دانلود
۸۹-۰۹-۱۳ (۴٫۵۰ MB)
دانلود
۸۹-۰۸-۱۵ (۴٫۰۶ MB)
دانلود
۸۹-۰۸-۰۸ (۵٫۰۰ MB)
دانلود
۸۹-۰۸-۰۱ (۵٫۰۰ MB)
دانلود
۸۹-۰۷-۲۴ (۴٫۸۳ MB)
دانلود
۸۹-۰۷-۱۷ (۵٫۰۷ MB)
دانلود
۸۹-۰۷-۱۰ (۴٫۹۱ MB)
دانلود
۸۹-۰۷-۰۳ (۵٫۳۹ MB)
دانلود
۸۹-۰۶-۲۷ (۵٫۱۰ MB)
دانلود
۸۹-۰۶-۱۳ (۵٫۲۵ MB)
دانلود
۸۹-۰۶-۰۶ (۵٫۲۲ MB)
دانلود
۸۹-۰۵-۳۰ (۵٫۴۷ MB)
دانلود
۸۹-۰۵-۲۳ (۵٫۳۴ MB)
دانلود
۸۹-۰۵-۱۶ (۳٫۹۶ MB)
دانلود
۸۹-۰۵-۰۹ (۵٫۲۹ MB)
دانلود
۸۹-۰۴-۲۶ (۶٫۱۴ MB)
دانلود
۸۹-۰۴-۱۲ (۵٫۰۶ MB)
دانلود
۸۹-۰۳-۲۹ (۵٫۴۷ MB)
دانلود

دانلود جداگانه سال ۸۸:

۸۸-۰۹-۲۱ (۴٫۴۶ MB)
دانلود
۸۸-۰۸-۲۳ (۲۰٫۳۳ MB)
دانلود
۸۸-۰۸-۱۶ (۱۰٫۶۰ MB)
دانلود
۸۸-۰۸-۰۹ (۱۰٫۱۴ MB)
دانلود
۸۸-۰۸-۰۲ (۱۰٫۶۳ MB)
دانلود
۸۸-۰۷-۲۳ (۶٫۴۱ MB)
دانلود
۸۸-۰۷-۱۸ (۱۱٫۷۰ MB)
دانلود
۸۸-۰۷-۰۴ (۱۰٫۲۹ MB)
دانلود
۸۸-۰۶-۲۸ (۱۰٫۵۹ MB)
دانلود
۸۸-۰۶-۲۱ (۷٫۲۵ MB)
دانلود
۸۸-۰۶-۱۴ (۸٫۷۵ MB)
دانلود
۸۸-۰۶-۰۷ (۸٫۹۵ MB)
دانلود
۸۸-۰۵-۳۱ (۵٫۱۲ MB)
دانلود
۸۸-۰۵-۲۴ (۷٫۰۱ MB)
دانلود
۸۸-۰۵-۱۷ (۶٫۸۹ MB)
دانلود
۸۸-۰۵-۱۰ (۱۰٫۴۶ MB)
دانلود
۸۸-۰۵-۰۳ (۷٫۱۵ MB)
دانلود
۸۸-۰۴-۲۷ (۱۱٫۷۳ MB)
دانلود
۸۸-۰۴-۲۰ (۹٫۲۴ MB)
دانلود

نوشته شرح بخشهایی از نهج البلاغه-حجت الاسلام رنجبر اولین بار در بهترین سخن‌ها پدیدار شد.